Обявено е частично бедствено положение за част от село Момина клисура поради прекъсната пътна връзка, свързваща квартал „Дунева махала“ с центъра на селото, съобщава „Фокус“. Кметът на Община Белово инж. Костадин Варев обясни, че причината е силно обрушване на ляв устой на мост над река Марица.

В резултат на повредения устой на моста се възпрепятства достъпа на хора от квартал „Дунева махала“ до централната част на селото. „Това е мост, който е единствената връзка на хората от този квартал с останалата част от село Момина Клисура. Преди 6 години кандидатствахме за отпускане на средства за ремонт на моста, който е крайно необходим. Успяхме да сменим мостовата конструкция, но устоя се руши. Ако този процес продължи има сериозен риск той да падне“, обясни Варев.

По думите му срокът на бедственото положение е до 17 ч. на 3 февруари, но в понеделник ще бъде направено предложение областният управител да го удължи.

„С цел недопускане на трагичен инцидент е забранено движението на моторни превозни средства по моста. Подготвени са и необходимите документи, за да кандидатстваме за отпускането на средства пред Междуведомствената комисия по бедствия и аварии“, уточни инж. Варев.

Според него по предварителни разчети за възстановяване устоя на моста ще са необходими над 200 хил. лв.