1 110 метра газоразпределителна мрежа ще изгради „Овергаз Мрежи" във Велико Търново през 2019 година. Така километрите газова инфраструктура в града ще се увеличат до малко над 132 километра. Овергаз не спира да развива своята газоразпределителна мрежа в градовете, в които има лицензия. Клиентите на компанията в 51 населени места се възползват от многобройните предимства на синьото гориво – по-доброто качество на атмосферния въздух, липсата на енергийни загуби, ниската цена и бързата възвръщаемост на инвестицията.

Семействата, които използват природен газ, имат достъп до безкрайна топла вода и не са засегнати от дългите профилактики по мрежата на топлофикационните дружествата, които продължават със седмици. Освен това могат да избират кога да включат или изключват отоплението без да чакат централното пускане.

Битовите клиенти във Велико Търново, които ще се възползват от предимствата на синьото гориво благодарение на новата газова мрежа, ще се увеличат с над 300 до края на 2019 година. Домакинствата, клиенти на Овергаз в града, ще станат над 2 800. Битовата газификация в старата столица ще „пести" над 650 тона атмосферни замърсители годишно.