Технически проблем в информационната система на МВР възникна вследствие на неколкократно прекъсване на електрическото захранване. Това засегна част от услугите, предоставяни от столичния КАТ и от колегите им в страната.

Проблемът бе отстранен от експертите.