Парламентът преодоля президентското вето върху промените в Наказателния кодекс и повторно гласува превърналите се в спорни текстове, даващи възможност за отлагане с до 48 часа на уведомяването при задържане, съобщава бтв.

Депутатите приеха отново оспорените разпоредби със 137 гласа "за" и 43 "против". В подкрепа на ветото на държавния глава гласуваха само от БСП.

Остава и възможността задържани непълнолетни лица да бъдат в неизвестност за техните родители в срок до 24 часа.

„Конституцията вменява на родителите да се грижат за децата си до тяхното пълнолетие и задължава държавата да ги подпомага“, написа в мотивите си държавния глава.

"Имате право на поправителен изпит по държавност и правов ред", обърна се Филип Попов към управляващите в началото на дебатите по ветото. Той посочи, че БСП няма как да подкрепи тези разпоредби. По думите му европейската директива не изисква такива текстове.

Данаил Кирилов от ГЕРБ коментира, че крайната редакция на текстовете, постигната в правната комисия, отговаря на всички изисквания на директивата. По думите му текстовете са съобразени и с българската правна практика, и с европейския стандарт за защита на задържаните лица. Кирилов отбеляза още , че адвокатите са задължително изключени от категорията за неуведомяване.