Патриотите с пореден успех в полза на гражданите – облекчават се процедурите в ЗУТ

Парламентът прие законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, в който са залегнали и предложенията на Обединените патриоти за финансово облекчаване и намаляване на сроковете за гражданите, които искат да сключат договори с операторите на комунални услуги.

Вносител на предложението е депутатът Искрен Веселинов и група народни представители от ОП.

Това е огромна крачка в борбата с бюрокрацията, благодарение на Патриотите от ВМРО. С приетите промени в ЗУТ се облекчават административните и финансови тежести при процедурите на устройствено планиране, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителство.

С промените се спира безумното обикаляне от гише на гише за подаване на необходимите документи. Сега това служебно ще се прави от Общината, след като гражданинът подаде виза, в която заяви нужните за него експлоатационни дружества, с които да сключи договор. Идеята за сключването на договор чрез заявката и издаването на виза е да се избегнат нови утежняващи от възложителя условия. Процедурата ще отнема месец. А ако комуналните дружества не съгласуват проектите в 14-дневен срок, се прилага принципът на мълчаливото съгласие.

В досегашните условия за гражданите процесите по строителство бяха доста утежнени, защото за да получат информация за начина, по който да станат клиенти на определените дружества, те трябваше да заплащат такси. Отделно от това във всяко едно дружество се подава заявление и се плаща такса. Процес, който е тежък финансово за хората и отнема много време.

На практика с приетите промени в ЗУТ за облекчаване на административните и финансови тежести при строителство, проектиране или планиране, държавата не губи финансово, нито пък се създава нуждата от създаване на нови държавни структури, които да извършват тези дейности, или пък закриването или сливането на други такива.

С приетите промени в ЗУТ слагаме край на безумното лутане на клетия гражданин, захванал се да си построи къща например, по инстанции като Енерго, ВиК, Топлофикация, Газоснабдяване и пр. Сега той трябва да ходи и съгласува с всяка от тях свързването на имота си, да заверява проекти, да плаща такси и най-важното да чака и да чака. Често само ЕРП-тата мотаят хората по 2 години, за да им станат клиенти, обяснява вносителят Веселинов.

Той е категоричен, че сега всичко това ще го извършва служебно Общината. Пускаш си заявлението за виза и искаш в нея изходните данни на комуналните дружества. Визата ти е и предварителен договор и основание за захранване с ток на обекта и т.н. И цялата процедура ще отнема най-много месец. Ако пък комуналните дружества не съгласуват проектите за 14 дена - действа мълчаливо съгласие, приема се, че са съгласувани без забележки. Мисля, че свършихме добра работа, обяснява още Искрен Веселинов.