Точно 6,90 лв. на час ще получават редовите строители на магистрала "Хемус" за строителни-монтажни дейности, за които няма единични цени. Толкова е предвидено да плаща пътната агенция на държавната компания “Автомагистрали” ЕАД, става ясно от договора за изграждане на 134 км от магистралата, публикуван на сайта на ведомството, предава Днес.бг.

"Труд" съобщи, че в договора е предвидена и печалба за държавната компания – изпълнител. Тя не може да надвишава 10% от цената на всяка дейност и на договора като цяло. Така при предвидени 1,35 млрд. лв. с ДДС за строежа се оказва, че максималната печалба за строителя е 135 млн. лв. или по близо 1 млн. лв. с ДДС на километър.

Според договора обаче се предвиждат и санкции за некачествено изпълнение и забавяне на изграждането. При системни нарушения, изоставане от графика, спиране на работата за повече от 90 дни или неотстраняване на посочени дефекти в срок от 1 месец, договорът може да бъде прекратен едностранно от възложителя. Контрактът може и въобще да не започне да действа, ако до 10 дни от началото на строителството “Автомагистрали” не успее да осигури нужната механизиция и работници на обекта.
Ако това се случи, държавната компания ще дължи като неустойка 20% от стойността на договора или 270 млн. лв. с ДДС и цялата гаранция по договора. От своя страна държавната фирма може да прекрати контракта, ако пътната агенция забави плащанията за извършената работа с над 30 дни. Тогава “Автомагистрали” може да поиска неустойка в размер на 3% от стойността на договора.

В контракта са предвидени и глоби. Ако изостане от строителния график, изпълнителят ще дължи всеки ден глоба в размер на 0,2% от стойността на договора без ДДС (1,125 млрд. лв.). За това нарушение “Автомагистрали” може да отнесе максимална санкция от 30% от стойността на договора, или 405 млн. лв. с ДДС. Ако обаче изпълнителят успее да навакса закъснението, сумата по санкцията ще му бъде възстановена.

При лошо качество на изпълнение държавната фирма ще се прости с 5% от стойността на съответния участък или на целия договор. Според контракта междинните плащания ще стартират, след като бъдат изпълнени 5% от стойността на всички предвидени работи.

При констатирани дефекти при изграждането на магистрала “Хемус” изпълнителят – държавната компания “Автомагистрали”, ще има срок от две седмици да ги отстрани. Според договора възложителят има право да проверява качеството на изграждане на магистралата по всяко време и да дава предписания. Предвидени са и стандарти за използваните материали. В контракта са посочени и срокове за изпълнение на всяка от отсечките. Четири от отсечките трябва да бъдат завършени за 36 месеца, една за 42 месеца и една за 48 месеца. Преди да стартират три от трасетата обаче ще са нужни 6 месеца за изготвяне на проектите. Гаранцията на асфалта по новата магистрала ще бъде 5 години, а на съоръженията по нея – 10 години.