Председателят на АБВ Румен Петков и съветникът на партията по арабските въпроси Анастас Терзобалиев организираха среща с академичното ръководство на „Тракийски университет“ в Стара Загора с арабски дипломати от Сирия и Мароко. Сирийската страна бе представена от г-н Хабиб Ибрахим - пълномощен министър в София, а представител на Кралство Мароко бе г-н Монсиф Шеркауи Жауад- пълномощен министър на кралството в София. По време на събитието бяха дискутирани въпроси, свързани с приема на нови студенти за следващата академична година, и възможностите в учебното заведение да бъдат обучавани чуждестранни студенти от Сирия, Мароко и Ливан.

Домакините на събитието посочиха, че университетът предлага съвременно обучение на английски език по множество бакалавърски, магистърски и докторски програми. В отговор, представителите на арабските страни изразиха интерес и уведомиха ръководството на „Тракийски университет“, че с оглед възстановяването на традициите в културния и образователен обмен между България и Арабския свят, предстои да бъдат насрочени официални визити на г-н Румен Петков в Сирия и Кралство Мароко.

В хода на дискусията, Петков се ангажира пред ръководството на учебното заведение и присъстващите дипломати да съдейства за провеждането на съвместна среща с Красимир Вълчев - министър на образованието на България, за да представят на неговото внимание въпроси от общ интерес. По този начин започналият вече диалог би могъл да прерасне в устойчива инициатива за задълбочаване на сътрудничеството в областта на образованието, науката и културата, където ПП АБВ се очертава като лидер в България и мост между Европа и Арабския свят.