По покана на ръководството на Университета за национално и световно стопанство председателят на ПП АБВ Румен Петков и съветникът на партията по арабските въпроси Анастас Терзобалиев, организираха среща между академичното ръководство на висшето учебно заведение и арабски дипломати от Сирия, Египет, Ирак и Ливан. Домакин на събитието бе ректорът на УНСС проф. Стати Статев.
По време на срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с приема на нови студенти през следващата академична година и възможностите на университета да осигури качествено образование на чуждестранни студенти от Арабския свят.
От УНСС подчертаха, че предлагат модерно обучение, което се провежда на английски език, по множество съвременни бакалавърски, магистърски и докторски програми.

Дипломатическите представители на арабските страни изразиха интерес към представената информация и посочиха, че с оглед възстановяването на традициите в културния и образователен обмен между България и арабските страни, предстои насрочването на официални визити на Румен Петков в Сирия и Ливан. Както и, че по този начин започналият вече диалог би могъл да прерасне в устойчива инициатива за задълбочаване на сътрудничеството в областта на образованието, науката и културата, където ПП АБВ ще бъде ключов участник. Посланикът на Сирия Н.Пр. Мохамед Мохамед изказа удовлетворението си от политиката, водена от председателя на ПП АБВ по отношение на арабските страни като изтъкна, че много рядко в Европа и по света се срещат политически лидери, които не само обещават, но и държат на дадената дума. Дипломатът определи ПП АБВ като прозорец на България към Арабския свят.

В заключение присъстващите дипломати се обърнаха към ректора на УНСС с желанието да получат предложение за подписване на меморандум за сътрудничество, който да бъде насочен за ратификация към отговорните институции в техните страни.