Заключително събитие по проект за превенция на детската престъпност, съфинансиран от швейцарското правителство - 12 декември, 10.30 часа, Конферентната зала на хотел КООП /ул. „Искър“ 30/

Финализиран е петгодишен проект на Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР за превенция на детската престъпност, изпълнен с подкрепата на швейцарското правителство. По този повод утре, 12 декември, от 10.30 часа, в Конферентната зала на хотел КООП /ул. „Искър“ 30/ ще се състои и заключителното събитие по проекта, в рамките на което ще бъдат представени и постигнатите резултати за намаляване на детската престъпност в България.