На 19 декември 2018 г. след дълги преговори Председателството на Съвета и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение по директива и регламент за електроенергията. Споразумението трябва да бъде одобрено от Съвета и Европейския парламент, което се очаква да се случи до март 2019 г.

Споразумението ознаменува финала на приемането на „пакет за чиста енергия“, който беше представен от Европейската комисия (ЕК) още прeди две години. С него се забранява предоставянето на субсидии, включително плащания за т. нар. „студен резерв“ за електроцентрали, които отделят повече от 550 гр. въглероден диоксид за киловатчас. Правилото „550“ е крайъгълният камък на споразумението и изключва държавната помощ за въглищните централи след 2025 г., с което произвежданата от тях енергия ще стане толкова скъпа, че те ще трябва да бъдат изведени от експлоатация.

Очевидно подписвайки се под това споразумение, австрийското председателство на ЕС има увереност, че то ще бъде подкрепено с необходимото мнозинство от страните-членки. С други думи българското правителство е било неспособно или не е направило необходимото, за да спаси българската въглищна енергетика. Прави впечатление, че Полша е договорила изключение за себе си. Българските представители не само не са могли да осигурят блокиране на тази позиция, не само не са осигурили подкрепа за предложението на Комисията това да не се отнася за страните с най-слаба икономика, но и са допуснали да има изключение за друга страна, без България да бъде включена в него, въпреки многото аргументи, които са налични.

За нас това е поредният тежък пример на некомпетентност и неспособност на това правителство да защитава интересите на страната пред европейските партньори. Очевидно снимките на българския премиер с европейски лидери и „славата“ на наскоро приключилото българско председателство не са достатъчни за постигане на резултат по важни теми като българската енергетика и достъпните цени на електроенергията за българските граждани и бизнес. Впрочем, ако правителството имаше поне малко адекватна представа за работата на ЕС, то щеше да се постарае да приключи преговорите по тази тема по време на председателството, когато имаше много повече инструменти за влияние.

Некомпетентността на правителството в Европа ще доведе до тежки социални проблеми в миннодобивните райони, до значително поскъпване на цената на електроенергията и до ерозията на важен отрасъл на българската икономика, каквато е енергетиката.

Намираме за още по неприемливо, че правителството може и да се крие умишлено зад европейските решения, след като напълно самостоятелно реши да прехвърли единствената възможна държавна помощ - за поддържане на студен резерв за около 30 млн.лева - от държавното предприятие „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към ТЕЦ Варна. Така европейското решение ще фиксира държавното подпомагане към ТЕЦ Варна, който се газифицира, на фона на ликвидацията на въглищното електропроизводство за което последствията ще бъдат платени от цялото общество.

20.12.2018 г.

РУМЕН ПЕТКОВ

/председател на ПП АБВ/