Председателят на ПП АБВ Румен Петков и представители на ръководството на партията проведоха среща с д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България. В рамките на срещата бяха обсъдени проблемите на децата и младежите в у нас и възможните начини за тяхното преодоляване, като във фокуса на разговорите беше насилието и агресията в училищата и общата атмосфера там.

Румен Петков посочи, че ситуацията в този смисъл е тревожна. „Такъв тип атмосфера не може да даде сериозен качествен, социално мотивиран продукт за бъдещето на страната ни“, каза той. Председателят на ПП АБВ добави, че партията е идентифицира два основни проблема в сектора, чиито решения търси. Единият е свързан със системата за финансиране на образованието – парите следват ученика. „Това води до стремеж учениците да бъдат запазени на всяка цена и това влияе на качеството на образованието. Тогава, когато възникват огнища на напрежение, в т.ч., насилие от деца върху деца, точно тази система води до стремеж от ръководствата на училищата на такива проблеми да не се дава публичност“. Като друга мярка Петков посочи необходимостта от въвеждане на часове по вероизповедание в учебните заведения. Той уточни, че не е необходимо това непременно да е само и единствено православно християнство. „Ако тези вероизповедания бъдат по подходящ начин бъдат ангажирани с възпитанието на децата и със създаването на определен тип социална среда, то това би дало друг тип качество на живот и отношения между децата“.

Румен Петков добави, че възпитанието на подрастващите трябва да започва в най-ранна възраст и уточни, че не бива да се пренебрегва факта, че модели на агресия и насилие като възпитателен инструмент, „в реда на нещата“, се задават в семейството. Сред идентифицираните у нас проблеми при децата председателят на АБВ посочи трудовата и сексуална експлоатация, ранната бременност и добави, че в България има определени региони, където подобни ситуации са особено видими – София, Монтана и Шумен. Петков заяви готовност за сътрудничество с УНИЦЕФ по посочените проблеми и каза, че АБВ регулярно провежда срещи по наболелите теми с ключови фактори, като образователното ведомство, Синдиката на българските учители, Светия синод, както и ръководствата на други вероизповедания.