Вчера официално беше открита новата учебна година. Тя започна на фона на пандемията от коронавируса, а от днес реално учениците започват занятия.

На 15 септември се събраха само I, V и VIII клас. Заради COVID-19 са предприети и редица противоепидемични мерки, които да се спазват в училищата.

В столичното 41-во ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ децата влизат, носейки маски. Ако те не носят маска, на входа ще им бъде дадена.

Директорът Александра Топалова обясни, че е създадена организация децата от I и II клас да започват в един час, а тези от III и IV клас – в друг. Целта е да се избегнат струпвания на ученици.

Има и електронен термометър. При висока температура или влошено здраве, децата се уединяват в стая, докато се установи тяхното състояние. На всеки етаж са поставени и дезинфектанти.

Родители в училището не се допускат дори и в двора. В училището са поръчани и прозрачни маски, тъй като от школото смятат, че е важно децата да виждат устата на учителя. Извършва се и редовно проветряване на класните стаи.

А децата признаха, че се радват, че отново прекрачват прага на школото.