„Топлофикация София“ ЕАД не е прекратила плащанията към „Булгаргаз“ ЕАД, съобщиха от пресцентъра на „Топлофикация София“. Във връзка с тиражираната в медиите информация, че „Топлофикация София“ ЕАД е прекратила плащанията към доставчика на природен газ „Булгаргаз“ ЕАД , дружеството изразява категорично несъгласие с тези твърдения.
На 1 август са преведени 7 милиона лева за доставен природен газ. Ръководствата на двете дружества са в постоянна комуникация и търсят оптимални възможности за изготвяне на погасителен план, за да бъдат изплатени натрупаните задължения.
Следва да се отбележи, че летните сметки на потребителите за топла вода са минимални, освен това абонатите забавят плащанията си в очакване на изравнителните сметки. Изравнителните сметки за периода 1 май 2018 – 30 април 2019г. на по-голямата част от потребителите са предадени от топлинните счетоводители и от 16 август ще бъдат в касите на дружеството. Очакваме засилване на паричния поток, което ще даде възможност на дружеството за оптимизиране на плащанията към Булгаргаз.