Министърът на финансите Валери Белчев и заместник-министърът на финансите Моника Димитрова-Бийчър се срещнаха с Марио Нава - генерален директор на ГД „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия и неговия екип. Сред темите на дискусия бяха усилията и мерките за преодоляване на негативните последици от пандемията и за възстановяване, актуалната икономическа конюнктура, както и преходът към въглеродно неутрална икономика и енергийна ефективност. Министър Белчев представи етапа от бюджетната процедура и напредъка по изготвянето на проекта за бюджета и подчерта: „Усилията на министерството и правителството са насочените да поддържат стабилни макроикономическите показатели на страната ни“.

Тема в разговора бяха още напредъкът по изпълнение на мерките и изискванията, заложени в Националния план за въвеждане на еврото в България и Планът за възстановяване и устойчивост, който беше внесен в ЕК в края на миналата седмица. Валери Белчев изрази благодарност за подкрепата и помощта, които Марио Нава и екипът му предложиха за успешно осъществяване на структурни реформи у нас.

По време на срещатa заместник-министър Моника Димитрова-Бийчър посочи, че част от усилията на МФ на този етап са съсредоточени към увеличаване на ефективността, законосъобразността и контрола в областта на обществените поръчки.

Тя  отбеляза, че сред предприетите мерки са изготвяне и предлагане на законодателни промени, съвместно с Министерството на правосъдието и други ведомства, с което се цели постигане на повече прозрачност, засилване на фокуса върху предварителния и последващия контрол при обществените поръчки, както и подобряване на координацията между отговорните институции в този процес с оглед постигане на унифициран подход при прилагане на националното и европейското законодателство. Предстоящите реформи ще осигурят изпълнение на изискванията на Европейската комисия към ефективно и законосъобразно разходване на ресурсите, предвидени на национално и европейско ниво.