Близо над 100 чувала отпадъци, изхвърлени от човешка ръка в тревните площи до бул. "Г. М. Димитров" в ж.к. Дианабад бяха събрани и извозени днес. Инспекторите от район "Изгрев" и фирмата, отговарящя за района направиха организация тези отпадъци да не остават  в тревата и да се разпиляват. Благоприятното време днес позволи работата да започне рано и да приключи до обяд.  

Хората от квартала изказаха благодарности, както и не малко критики бяха отправени към нашето самосъзнание.

Припомняме, че опазването на чистотата на околното пространство е взаима грижа.

Снимки: Столичен Инспекторат