С Решение на Общински съвет Своге, считано от 12 април 2021г. се въвежда режим на платено паркиране на леки и лекотоварни автомобили с максимално допустима маса до 3.5 тона и микробуси с до 12 пътникоместа в централна градска част на град Своге, посредством обособяване на „СИНЯ ЗОНА“.
С цел опазване чистотата на въздуха, чистотата на града, намаляване на вредните емисии, както и очакванията на гражданите за подобряване организацията на движение в централната градска част и стремеж към най-добрите европейски стандарти за градски облик, Община Своге въвежда „СИНЯ ЗОНА“.
Обхватът по улици, седмичната валидност и максималната продължителност на платеното почасово паркиране на общо основание, в който се въвежда режим на платено почасово паркиране, обхваща час от улиците по I-ви и II-ри етап от проекта в централната градска част на гр. Своге и е както следва
-улица „Цар Симеон“ 36 паркоместа
-гаров площад – ЖП гара-гр. Своге – 42 паркоместа
-улица „Александър Стамболийски“ – 16 паркоместа
Осигурени са 5 /пет/ паркоместа за безплатно паркиране за хора с увреждания
Съгласно изискванията на Наредба за организация и контрол на паркирането, живущите по постоянен адрес граничещи с парко зоната, могат да паркират при преференциални условия.
Седмичната валидност на „СИНЯ ЗОНА“ е както следва:
От 8.00ч. до 18.00 ч. през работни дни.
В ден четвъртък /пазарния ден/ - паркинг Гаров площад ЖП гара гр.Своге – без „Синя зона“.
Максималната продължителност на паркиране в „Синя зона“ на ППС по общия ред без преференции е до 3/три/ часа.
Цената е 1/един/ лев на час. Плащането е чрез SMS на номер, който ще бъде изписан на обозначителни табели или чрез закупен талон на място.