До няколко години Агенция “Пътна инфраструктура” вероятно ще може да следи изцяло състоянието на родните пътища от Космоса. Това предполага нова обществена поръчка на АПИ, която е вписана преди няколко дни в Регистъра на обществените поръчки.

Тя е на стойност 9,216 млн. лв. с ДДС и от избраната фирма се иска за 12 месеца да изработи пилотен проект, чрез който да достави на АПИ цифрови снимки от сателит на пътната мрежа в България, пише в."24ч". 

Засега става въпрос за един участък от магистрала, един първокласен път и един път, минаващ през населено място. В следващи етапи това наблюдение от Космоса ще прерасне в заснемане на цялата републиканска пътна мрежа, и то с геореферирани снимки, т.е. така, че да се знае точно къде се намира всеки участък, който се вижда на снимката.

Целта на поръчката е не само да се знае какво е състоянието на пътя, но и да се улесни анализът на пътната безопасност на всеки участък, като се създаде база данни за всички пътища.

Освен това е предвидено да се създаде рейтингова система за оценката на пътищата и риска от възникване на пътни произшествия по тях. В момента това се прави от областните пътни управления, които периодично снимат своите участъци от пътната мрежа и оценяват състоянието им.

Срокът за подаване на офертите е краят на деня на 14 април, сряда, а отварянето им ще е на следващия ден в 14 часа. Методът за оценка е най-ниска цена.