София от високо: Пътната връзка между ж.к. “Овча купел” и ж.к. “Люлин”

Пътната връзка между ж.к. “Овча купел” (бул. “Монтевидео”) и ж.к. “Люлин” (бул. “Д-р Петър Дертлиев”) е определена от действащия ОУП на Столична община. Целта е Западната тангента(проектно име) да осигури транспортна връзка – пешеходна, велосипедна, трамвайна и автомобилна – между недобре свързани помежду си периферни вътрешноградски части на София, като допълни ринговата структура на първостепенната улична мрежа и допринесе за по-равномерно разпределение на трафика по нея.

Софияплан, разглежда възможността за реализиране на трамвайна връзка между Овча купел и Люлин, преминаваща по трасето на бъдещата Западна тангента. В първия етап на задачата екипът изследва вариантите за изграждане на релсов път от съществуващия бул. „Овча купел“ (кръстовището с ул. „Любляна“) през бул. „Монтевидео“ и бъдещата Западна тангента до ул. „Суходолска“. Втория етап на изследването, ще анализира продължението на трамвайното трасе от ул. „Суходолска“ до Южната тангента на Люлин и свързването му със съществуващата релсова инфраструктура по бул. „Панчо Владигеров“.

Екипът на ТВ Новини.бг благодари на Екип Снимачи и Drone Reporter