Организацията на обединените нации обяви 4 април за Международен ден за осведоменост и съдействие в областта на противоминните действия. Държавите продължават усилията си заедно с ООН и други компетентни организации за създаване на капацитет за противоминни действия в страни, където мини и взривни военни остатъци създават сериозна заплаха за безопасността, здравето и живота на цивилните.

В качеството си на комисар по правата на човека изразявам дълбоката си загриженост, че днес азербайджанските цивилни и военнослужещи са изправени пред сериозна заплаха за живота и здравето си поради необозначените противопехотни мини, поставени от Армения на териториите на Азербайджан през периода на окупация. Въпреки факта, че Армения многократно е призовавана да разкрие картите за противопехотните мини, за съжаление тя така и не показва воля за сътрудничество в това отношение.

Тристранната декларация на лидерите на Азербайджан, Русия и Армения от 10 ноември 2020 г. сложи край на всички военни действия между Армения и Азербайджан. Сега е време да се осигури безопасна и спокойна среда в освободените земи за всички и Азербайджан полага значителни и решителни усилия в тази посока. Въпреки това почти един милион вътрешно разселени лица все още не могат да се завърнат по домовете си поради противопехотните мини, поставени в тези големи площи.

Убити са 20 граждани на Азербайджан, включително 12 цивилни, а 85 граждани, включително 17 цивилни, са сериозно ранени при експлозии на мини в наскоро освободените земи. Много са поставени в жилищните райони, в близост до реки, кръстовища и гробища, което е грубо нарушение на Женевската конвенция от 1949 г. и Първи дпълнителен протокол.

Все още очакваме арменската държава да изпълни безусловно своите отговорности за неутрализиране на противопехотните мини и да положи усилия за осигуряване на траен мир в региона и зачитане на правата на човека.

Като повтаряме загрижеността си относно необозначените противопехотни мини и потенциалните заплахи за човешкия живот, ние отново призоваваме всички компетентни международни организации да осъдят Армения, че не разкрива картите на противопехотните мини и да предприемат съответни действия в тази връзка.