Радиогрупата, обединяваща радиата N-JOY, bTV Radio, Jazz FM, Classic FM и Z-Rock, стана официален член на Европейската асоциация за радио и телевизионна реклама, която от своя страна основа първия по рода си Световен алианс за радио 

bTV Radio Group - радиогрупата, която обединява радиата N-JOY, bTV Radio, Jazz FM, Classic FM, Z-Rock в общо утвърдено портфолио, стана официален член на Европейската асоциация за радио и телевизионна реклама – EGTA. По повод Световния ден на радиото, 13 февруари, и по инициатива на EGTA, 14 търговски асоциации в Европа, САЩ, Канада и Австралия обединиха усилията си, за да формират Световния радио алианс.

Глобалната група от организации има за цел да  демонстрира и популяризира силата и стойността на радиото в медийната среда чрез споделяне на добри практики и общо виждане за бъдещето и развитието на аудиото. Това сътрудничество между континентите ще подчертае множеството силни страни на радиото, неговата уникална маркетингова сила и всички възможности, които предлага като част от медийния микс.

Присъединявайки се към EGTA, bTV Radio Group продължава стратегията си да работи активно в посока усъвършенстване и развиване на услугите си, в съответствие с бързопроменящия се пейзаж на радиото и аудиото, като по този начин затвърждава ключовата си роля за напредъка на сектора. Програмите на радиостанциите от групата продължават да обновяват съдържанието си непрекъснато, в крак с нарастващите очаквания на своите слушатели, клиенти и партньори, като същевременно надграждат своите предложения с мултиплатформени решения.

Към днешна дата, на ден радиото достига до над 70 % от населението на Европа, като средната слушаемост е в продължителност на 3 часа и 19 минути[1]. В България процентът на аудиторията е дори по-голям от средния за Европа, като достига до 88 % от населението[2]. В топ 5 на най-слушаните радиа своето място заема и радио N-JOY - една от най-големите радиостанции в страната.

Сред силните страни на радиото продължават да се открояват: способността му да достига и ангажира огромна аудитория, да предлага достоверна и бързо достъпна информация всеки ден,  да увеличава ефекта от мултиплатформените предложения и възможността за реализация на креативни, ефективни и бързи рекламни решения на достъпна цена. Приложени можете да намерите 13 факта за ефективността на радиорекламата.

ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАДИОРЕКЛАМАТА

През 2012г.  ЮНЕСКО определя 13-ти февруари за Световния ден на радиото, по инициатива на Италия и след гласуване на Генералната Асамблея на ООН.На днешната дата отбелязваме значимостта на радиото като източник на качествена журналистика, надеждни новини, любима музика, забавни предавания и още много съдържание. Радиото става най-широкодостъпната медия, която се ползва с най-голямо доверие сред своята изключително многообразна аудиторията.