Три години по-късно: Стратегическата промяна на CME доведе до над 1 милион абонати на VOYO