Безплатната алтернатива на офис пакета на Microsoft-LibreOffice  е с нова версия.Новата версия вече е съвместима с новата операционна система Windows 10, но има и версии и за другите системи - Linux и Mac.Новата версия е вече достъпна и може да се свали от официалната страница на офис пакета:

Информация: http://www.libreoffice.org/