Компанията разработваща браузъра Opera-Opera Software разглежда варианти за продажба на своя бизнес.Предполага се, че окончателното решение за съдбата на Opera ще бъде взето през втората половина на 2015 г. До варианта продажба се стигна след като предварителните финансови резултати за второто тримесечие се оказаха по-ниски от очакваните, а прогнозата за цялата финансова година бе понижена.Приходите на Opera Software за второто тримесечие нараснаха с 45% на годишна база до $146 млн., но анализаторите очакваха 51% ръст. Печалбата (EBITDA) възлиза на $29 млн., или с $1,6 млн. по-малко от прогнозната стойност.Opera Software очаква приходи в размер на $600-618 млн. цялата финансова 2015 г., при прогноза от $630-650 млн. Очакваната печалба е в границите $108-118 млн., при прогноза в диапазона $130-140 млн.

Процесът на търсене на стратегически алтернативи е започнал по молба на заинтересовани страни и в полза на акционерите. За консултанти по въпросите за бъдещото на разработчика са избрани норвежката компания ABG Sundal Collier и американската Morgan Stanley.

Информация :technews.bg