Преустановено ефирното разпространение на телевизионната програма News7 заради неплатени задължения.

Телевизионната програма TV7 не е свалена от мултиплекса за разпространение на наземна цифрова ефирна телевизия и все още се разпространява ефирно. Това става ясно от съобщение на „НУРТС Диджитъл", разпространено до медиите. В него се уточнява, че телевизията може да бъде намерена на съответната ефирна честота за населените места, в които се намират нейните зрители. От „НУРТС Диджитъл" уточняват, че само е преустановено ефирното разпространение на телевизионната програма News7. И допълват, че причината за това е неплащане на задълженията от страна на телевизията, по договора за разпространение на наземна цифрова ефирна телевизия с тях.

Информация: http://www.standartnews.com/ НУРТС Диджитъл