Поради включване на допълнителен енергиен източник към енергийната система на РРТС Тервел на 28.09.2020 г. ще има прекъсване на работата на излъчвателя за 40 минути в интервала 12:00 – 14:00 ч.