Във връзка с директива на Европейския съюз за освобождаване на честотния ресурс (с крайна дата 31.05.2020 г.) и предоставянето му за използване от мобилните оператори, предстои промяна в лицензията с разрешени честоти от КРС съгласно проведена тръжна процедура. Ще бъдат засегнати предавателите в SFN зони - Видин, Плевен, Смолян, Бургас и Русе.

При пренастройката на филтри и комбайнери на AFS на DVB-T мрежата е възможно прекъсване на излъчване на програмите на БНТ в рамките на 30мин.

Планираната дейност за 14.01.2020 е за излъчватели:

Деков ; с. Петърница; Новачане; Лозница; Бръшляница; Муселиево; Асеново; с. Драгаш Войвода; Дебово; с. Мечка; с.Рубен; Ореховица; Ставревци; гр. Долни Дъбник; Лесидрен.