Над 2500 деца от 28 училища в 15градапреминаха успешно през обучения за онлайн безопасностпрез 2018 г.Те бяха проведенив рамките на програмата„Киберскаут“ на Теленори Центъра за безопасен интернети инициативата „ДокторОхЗаби“.

Програмата „Киберскаут“се провежда за четвърта поредна година и има за цел да повиши информираността на учениците и техните преподаватели и родители зарисковете в интернет и начините за справяне с тях. Участниците в образователните дейностипридобиват знания и практически умения за безопасно ползване на интернет и мобилни комуникации, които впоследствие предават на своите връстници.“97% от децата в Българияизползват интернет, а 93% от тях влизат в световната мрежа всеки или почти всеки ден, основно използвайки социалните медии.

Изследваниятасочатсъщо, че над 30% от децата през последната година са получавали съобщения в дигиталното пространство, които са ги притеснили, като едва една третаот тях споделят това с родителите си“, споделиГеорги Апостолов,координатор на Центъра за безопасен интернет.„Именно затова програмата Киберскаут е толкова значима за нас и се радваме, че успяхме да обучим толкова много деца през 2018 г.По този начин не гиспираме да се изявяват, но ги запознаваме и подготвяме зарисковете, които онлайн пространството криеиги учим как да се възползват отналичните инструменти, за да засилят своятабезопасности да помагат на свои връстници в рискови ситуации“, допълни той.В рамките на програмата ученици от цялата страна преминават двудневноинтерактивно обучение, в което чрез викторини, дискусии, задачи за групово изпълнениеисимулации на реалниситуациисезапознават с рисковете в онлайн пространството, както и с инструментитеза предпазване и за реакция при сблъсъкс конкретна опасност.

Втората част от обучениетое изцяло посветен на други две важни умения: какво да посъветватсвой връстник, който е попаднал в неприятна ситуация онлайн и как да предадатна съучениците синовите знания и умения, които получаватпо време на обучението. За да придобият тези умения,децата участват всимулационни игри и обсъждатвъзможнитереакции и подходи, както и предлагатразлични дейности, скоито киберскаутите могат да предадат знанията си нататък –кампании, видеоклипове, презентации, плакати, брошури, кратки пиеси и други. След приключване на обучениетоси киберскаутите имат задачата по метода „връстници обучават връстници“ да популяризират основните рискове в интернет пространството и съответните начини за справяне с тях сред подрастващите на възраст между 9 и 15 години.

По този начин програмата мултиплицира ефекта си и достига до по-голям брой подрастващи, подготвяйки ги зарисковете от споделяне на лична информация в интернет и начините за безопасно сърфиране и общуване в онлайн пространството.„Доктор ОхЗаби“ -Полева „клиника“ за мобилни устройства на деца е инициатива, чрез която експерти от Националния център за безопасен интернет проверяват сигурността на мобилни устройства и дават допълнителни указания на подрастващи и техните родители за защита в интернет.

През 2018г. инициативата се проведе 8 пъти в 5 града по време на различни събития за деца и родители.