01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с Иван Търпоманов
03:00 Психологически портрет - с Рени Анастасова
03:45 Refresh за здраве - със Силвия Чалъкова
04:30 Страници от живота - 89 еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица - 121 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай Колев
10:00 Кардиограма - с проф. Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко - Скрита камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 89 еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица - 122 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай Колев
19:00 Refresh за здраве - със Силвия Чалъкова
20:00 Политика и спорт - с Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет - с Рени Анастасова
22:00 Сентинел - 12 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство