01:00 Нощни новини
01:35 "Тревога за Кобра 11" - екшън сериал
03:25 "Под подозрение: Екип Франкфурт разследва" - криминален сериал
04:15 "Съблазнителни измами" - доку-поредица
04:40 "В капана на подозренията" - доку-поредица
05:40 "В капана на подозренията" - доку-поредица
06:25 "Ексклузивно" - журнал за звездите
06:35 "Експлозивно" - журнал
07:00 "Добро утро, Германия" - сутрешен журнал
09:30 "Добри времена, лоши времена" - сериал
10:00 "Сред нас" - сериал
10:30 "Съблазнителни измами" - доку-поредица
11:00 "Акушерки в действие" - доку поредица
13:00 "12 часа" - обеден информационен журнал
15:00 "Синята светлина" - доку-поредица
16:00 "В капана на подозренията" - доку-поредица
18:00 "Съблазнителни измами" - доку-поредица
18:30 "Сред нас" - сериал
19:00 "Експлозивно" - журнал
19:30 "Ексклузивно" - журнал за звездите
19:45 Новини
20:05 "Всичко, което се брои" - сериал
20:40 "Добри времена, лоши времена" - сериал
21:15 "Тревога за Кобра 11" - екшън сериал
23:15 "Лошо ченге" - криминален сериал