На медийна дискусия днес, организирана от Асоциацията на българските филмови и телевизионни продуценти (АФТП), бе обсъден механизъм за стимулиране на чуждестранните инвестиции в кино индустрия у нас. На събитието присъстваха едни от най-големите продуценти в България - Евтим Милошев, Никола Тупарев, Магърдич Халваджиян, Краси Ванков, Борислав Чучков, Габриел Георгиев, Иван Спасов, Иван Тонев и Ярив Лернер, както и Жана Караиванова, директор на НФЦ. Те са единодушни, че в момента локалната кино индустрия е изправена пред безперспективното бъдеще да бъде единствената в Европейския съюз без стратегия и политики за привличането на чуждестранни инвестиции, които единствени биха я превърнали в конкурентноспособна и биха гарантирали свеж приток на средства както в самата индустрия, така и в държавния бюджет.

“България отново е в незавидна икономическа и имиджова позиция - 24 от 27 държави в Европейския съюз приеха подобни мерки, и ние вече не сме предпочитана снимачна дестинация” - откри дискусията Краси Ванков, председател на АФTП.

Според АФТП бъдещето на местното кино производство е изправено пред заплахата да загине бавно и мъчително, ако спешно не бъде приет закон, който да стимулира икономически чуждестранните продуценти да снимат своите високобюджетни филми в България. Българските продуценти твърдят, че устойчивото въвеждане на икономически стимул може да стане само със закон от страна на държавата - така, както вече десетилетия се случва в цял свят.

“Практически, мярката е защита да бъдем наравно с останалите. Така е в Сърбия, Румъния, Македония, не само в Европейския съюз” - добави Никола Тупарев.

Възстановяването на част от разходите от филмови продукции, извършени на територията на държавата, е стандартен финансов инструмент. Той гарантира на държавата, която реално го въвежда, че без постъпил приход не може да има извършен разход и съответно възстановяване на част от инвестираните средства и работи за бързото и постоянно увеличаване на приходите от инвестиции от чуждестранни филмови продукции в България.

Заедно с финансовия инструмент „възстановяване на част от разходите“, на срещата с медиите днес бе обсъдена и паралелна мярка за подпомагане на производството на български кино и серийни филми чрез отделяне на средства от държавния бюджет.

В крайна сметка наскоро инициирахме среща с министър-председателя, с министъра на финансите и с министъра на културата. За първи път видяхме разбиране на тази среща. Оказа се, че Горанов е наясно, че държавата няма да губи от това нещо, а ще печели.” - разказа Магърдич Халваджиян.

“Българското кино е с много добри позиции в Европа. То заслужава да бъде подкрепено и заслужава алтернативен източник на финансиране, извън Националния филмов център. Такъв източник би бил Възстановяването на разходи - икономическият стимул, за който днес говорим и благодарение на който в системата, в държавния бюджет, ще влязат нови пари. Всички имаме интерес от производството на висококачествен български телевизионен продукт, а това може да се случи само с повече средства” - сподели с присъстващите Жана Караиванова по темата не само за киното, но и за популяризирането на българската култура и изкуство.

Връщайки се към основната тема на събитието, членовете на АФTП споделиха с медиите, че са имали срещи с Министъра на финансиите Владислав Горанов, който е запознат с темата, както и с Министерството на културата, под чието администриране ще бъде създадена работна група, която да изготви конкретно предложение за прилагане на мерките за икономически стимул в България.

“Думите, които днес казваме, са самата реалност. Това е първият път, в който сме заедно, в който говорим открито и на един език по темата. А тя не е само Законът за икономически стимули в кино индустрията. След закона идва реалният работен процес, който е най-ценното за всички нас” - включи се в разговора Ярив Лернер от Ню Бояна, за който не е ясно защо индустрията се дели на “чужди и наши”, когато има шанс бюджетите на чуждестранните продукции да остават в България.

“Филмовата индустрия е специфична индустрия, в която се генерират огромни обороти за кратко време. Не би трябвало изобщо да съществува дискусия дали да се въведе или не тази мярка. Дискусията трябва да бъде в посока как да се въведе така, че да работи най-добре на нашия пазар!” - обобщи основната тема на събитието Евтим Милошев.