За да сте спокойни за качеството на бетона и неговата здравина и устойчивост, той трябва да отговаря на определени стандарти. Изберете сертифицирана фирма за бетон, със собствен бетонов възел, за да сте сигурни, че е упражнен максимален контрол върху бетона, който ще вложите в строежа. 

При формирането на бетон се спазват определени пропорции, а най-прецизно това се случва в бетонов възел

В състава на бетоновата смес се включват прецизно дозирани вода, съобразена с влажността на пясъка, инертен материал и други съставки, които трябва да са съотнесени помежду си в точна пропорция, отговаряща на европейските и международни стандарти. За да сте спокойни и сигурни, че това е спазено, доверете се на фирма за доставка на бетон, която разполага с бетонов възел и упражнява цялостен контрол над процеса. Много е важно да знаете, че по никакъв повод във вече създадения бетон не трябва да се добавя вода на строителната площадка. Точното дозиране на всички компоненти може да се извърши прецизно единствено от експертите в бетонов възел. 

В един бетонов възел може да се произвеждат няколко вида бетон

Видове бетон, които се различават по своята якост и устойчивост, може да се произвеждат в един и същ бетонов възел. Съобразете се с проектантските изисквания, за да определите какъв точно бетон е необходимо да поръчате от конкретния бетонов възел - дали се търси устойчивост на въздействията на околната среда, водоплътност, мразоустойчивост и т.н. Ако не сте сигурни какво точно ви е необходимо, консултирайте се със специалистите в избрана фирма за производство на бетон, която разполага със собствен бетонов възел. Експертите ще ви разяснят пълноценно спецификите на бетона, който се произвежда в техния бетонов възел, както и какво е най-удачното му приложение. 

Договорете бързата доставка от избрания бетонов възел до строителния обект

Спецификата на бетоновата смес изисква, бетонът да бъде излят на строителната площадка до 90 минути след създаването му в конкретния бетонов възел. Когато избирате фирма, от която да поръчате бетон, поинтересувайте се дали освен собствен бетонов възел, предлага и транспорт директно до обекта. Наличието на подобна оферта силно ще ви улесни от гледна точка на добрата координация на процеса, но ще ви облекчи и финансово, тъй като обичайно комбинираните оферти са на преференциални цени и почти сигурно този вариант ще ви излезе по-евтино, отколкото да наемете отделна фирма за транспорт. 

Качественото разработване на бетон в бетонов възел е едно от необходимите условия за здрав и устойчив строеж. Изберете внимателно партньор, на който да се доверите, като се уверите, че разполага с нужните сертификати за прецизно производство на бетон в собствения бетонов възел.