„Мечтата ми е един ден децата ни да се гордеят с нашите дела.” Това заяви инж.Симеон Славчев, който днес беше избран от Учредителното събрание на Политическа партия МИР за неин председател. Над 500 души дойдоха днес въпреки лошото време, за да подкрепят учредяването на новата партия в зала 3 на НДК.

IMG-20181216-133823

„България е изправена пред едно от най-големите предизвикателства в своята история – да оцелее като държава и българският народ да се съхрани напред във времето”.
IMG-20181216-134550

„Решението да създадем партия МИР взехме с ясното съзнание, че българите мразят думата партия, но законът изисква и ни задължава да участваме в обществените процеси именно като партия. Знаем, че ще изпълним съдържанието на думата с нашите личности, с нашия морал, с нашите дейности, а не с клишетата от вестниците”, заяви още Славчев. IMG-20181216-131126

Председателят на новата партия обяви, че той и екипът му ще търсят широк обществен консенсус и ще държат политиките и възможните решения за страната ни да се обсъждат публично. Той добави, че ще се търси взаимодействието с неправителствени организации, експерти, учени в различни области, включително и сред българите в чужбина.

По време на учредителното събрание беше избран Национален съвет и Национален изпълнителен съвет на партията, както и Контролна комисия.

IMG-20181216-145010

Членове на Националния съвет

Симеон Славчев- председател ПП МИР

Анелия Парапунова, специалист в сферата на културата и културния туризъм

Александър Пеновски, машинен инженер

Асен Станоев,финансист

Владислав Милев, икономист

Веселин Грозданов, доктор по икономика на транспорта, асистент във Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков

Гергана Попова, финансист, счетоводител

Георги Кардашев, юрист

Георги Костов, предприемач, експерт по европейски проекти

Георги Славчев, експерт по медийна комуникaция

Димитър Илиев, екология и иновации

Емил Грозданов, икономист и предприемач

Емил Димитров, културен деец

д-р Ирена Парунева, магистър по медицина

Кирил Петрунов, финансист, експерт застраховане

д-р Марио Христов, инженер, председател на Съюза на изобретателите в България

Николай Милушев, инженер , ИТ специалист

Пламен Стоянов, експерт външна политика

Розалия Николова, бизнесадминистрация

Румен Минев, икономист, предприемач

Светослав Стефанов, финанси, медийна информация и реклама

проф.Симеон Ананиев, учен, експерт в сферата на транспорта, преподавател във

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”

Симона Владимирова, педагогика

Иван Ковачев, инженер и ит специалист

Марио Биков, адвокат

Ченове на Националния изпълнителен съвет

Председател- Симеон Славчев

Зам. председател и член Владислав Милев

Ирена Парунева

Светослав Стефанов

Емил Грозданов

Георги Костов

Емил Димитров

Иван Ковачев

Георги Славчев

*Снимки: ТВ Новини.бг / ППМИР