ТЕЛЕПОРТ е пърформанс, резултат от взаимодействието на танц и технологии, чието действие паралелно пренася зрителя от сценичната среда към дигиталното пространство и обратното.

Пърформансът фокусира вниманието върху прехода към "новия свят" и задава въпроси свързани с това доколко истинно е свързването чрез съзнание в отсъствието на материя. Изследвайки два паралелни свята през невидимото, проектът търси кое е изначално, материя или съзнание?

При разглеждане на информация за система от пренос на квантови частици, които винаги са в различно състояние, физическото движение развива комуникация между фотони и код, като интегрира допълнителна стойност в дигиталната среда. Интересно при представянето на пърформанса, е че ще се случи паралелно онлайн и на сцена, като онлайн представянето ще бъде абстрактно и различно от това, което зрителите в залата ще виждат на сцената.

Датите за двете последователни премиерни дни са:
Петък, 14.05.2021, 19:30ч.
Събота, 15.05.2021, 19:30

Билети може да закупите от ТУК