Считано от 22 януари 2021 г. се променя телевизионният канал за приемане на цифрова ефирна телевизия в област Кърджали – от 42 телевизионен канал (638 ÷ 646) МHz. на 45 телевизионен канал (662 ÷ 670) MHz.

Предвиден е симулкаст период от 18.01.2021г. до 22.01.2021 г., който ще помогне на зрителите да пренастроят приемниците си без да има прекъсване при доставката на услугата. В този период или след прекъсване на сигнала на досегашната честота е необходимо зрителите да направят ново сканиране на програмите на телевизионния приемник или приемащото (set top box) устройство.