В петък, 23 април 2021 г., в медиите бе публикувана информация, касаеща Булсатком - най-големият доставчик на платена телевизия в България. Компанията бе обвинена като основна причина за прекратяването на излъчване на предавания и новинарски емисии по TV+, като информацията бе споделена в социалните мрежи от водещия на предаването „Денят с Веселин Дремджиев“.

Във връзка с невярна информация, която продължава да се разпространява в публичното пространство, заявяваме, че „Розенфелд и Ко“ не е дъщерна компания на Булсатком. Спрямо Търговския регистър „Розенфелд и Ко“ е акционерно дружество с действителен собственик и мажоритарен акционер Георги Николаев Пашов и през февруари 2021г. търговското предприятие на „Розенфелд и Ко“ е заложено в полза на Първа Инвестиционна Банка като обезпечение на задължения по договор за банков кредит в полза на трети страни, сред които не са Булсатком ЕАД и неговият едноличен собственик Булсатком Инвестмънт Лимитид.

Новото ръководство на Булсатком не е успяло да осъществи контакт през последната година с г-н Пашов. „Розенфелд и Ко“ също не е излъчило за последната година законен представител, който да е упълномощен да взима решения по договорните отношения с Булсатком ЕАД.

Договорът между Булсатком и „Розенфелд и Ко“ е заварено положение отпреди преструктурирането на дружеството и в продължение на година новото ръководство на Булсатком се опитва да постигне разумни пазарни условия и да минимизира рисковете, свързани с търговските марки, с които оперира „Розенфелд и Ко“. Правата върху търговските марки са регистрирани на различни частни и юридически лица от „Розенфелд и Ко“ и дружеството до този момент не е предоставило доказателства пред Булсатком, че са упълномощен ползвател.

Булсатком най-отговорно заявява, че решението да забави плащанията си към „Розенфелд и Ко“ е продиктувано от желанието ни да осъществим ефективен диалог и да се обединим около решение, което да отговаря на пазарната ситуация и да минимизира рисковете на Булсатком, свързани с разпространението на канал с неизяснени обстоятелства около търговската марка.

Булсатком разговаря с журналиста Веселин Дремджиев след спирането на предаването му с предложение за осигуряване на алтернативно студио за излъчване, но както се разбра по-рано днес, TV+ са решили да уважат договорните отношения с г-н Дремджиев и да възстановят излъчването на предаването му.