Общинският съвет в Мездра забрани изграждането на 5G мрежи на територията на общината за срок от 1 година. Решението е било взето от местния парламент на последното за 2020 г. заседание.

Ето какво гласи то: "Налага се мораториум от 1 година за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронни съобщителни (клетъчни) мрежи от 5-о поколение/ 5G (Fifth Generation technology) и на съоръжния.

От протокола от заседанието става ясно, че "за" са гласували 11 съветници, 1 е бил "против", а шестима са се въздържали.

Снимка: Община Мездра