На 11.11.2020 г. ще се извърши профилактика на DVB-T съоръженията на обект ТВРС Голеш поради невъзможност на датата, която беше определена по график (5.11.2020).