Във връзка с констатирани смущения в работата на мрежата за наземна цифрова ефирна телевизия в област Кърджали ще бъде променен излъчвателният канал.

Считано от 22.01.2021 г. се променя телевизионният канал в област Кърджали
- от 42 телевизионен канал (638 ÷ 646) МHz. на 45 телевизионен канал (662 ÷ 670) MHz.

При прекъсване на сигнала е необходимо зрителите в засегнатата област да пресканират програмите на телевизионния приемник или приемащото (set top box) устройство.

Технически промяната ще се осъществи на 18.01.2021г., като през периода до 22.01.2021 ще се излъчват двата канала едновременно.